En mjukvara för miljöbedömning

SimaPro är världens ledande LCA mjukvara som valts av industri, forskningsinstitut och konsulter i mer än 80 länder. Med SimaPro kan du bedöma miljöpåverkan av produkter och processer samtidigt som du skapar ett vetenskapligt underlag som kan användas till att utveckla strategier för att minska miljöpåverkan. SimaPro är en kraftfull mjukvara för modellering av produkter och system från ett livscykelperspektiv i enlighet med ISO standard. Ett professionellt allt-i-ett verktyg.

Om utbildningen

Vi går igenom modellering i SimaPro i detalj med konkreta case och övningar. Du får lära dig allt från LCAs grundpelare till avancerad modellering i SimaPro. Du får veta hur LCA experterna hanterar data, skapar processer och möjlighet att boka 8 st individuella handledningar med en av våra experter. 

Under den individuella handledningen ser vi med fördel att man kan ställa frågor kring egna projekt man håller på med för att vässa sin LCA och sin modellering i SimaPro. Utbildningen ger en fantastisk möjlighet att verkligen fördjupa sig i LCA och SimaPro och ta del av Miljögiraffs kompetens.

Inom kursen finns det utrymme för dig att anpassa den till just dina behov och lyfta frågor där du kört fast. Vårt mål är att ta er vidare och se till att ni är självgående vid utbildningens slut så att ni kan skapa värde i er egen utveckling och i era värdekedjor.


Kursen gav mig en djupare förståelse för SimaPro som verktyg.

Elin Einarsson, Projektledare, RISE

Kursen var interaktiv och inkluderande. Den tillät lärande genom praktisk tillämpning och möjlighet att ställa frågor både enskilt och i grupp. Det var effektivt med kombinationen av digitalt inspelade föreläsningar, individuella övningar, gruppträffar och enskilda handledningstillfällen. Det var också väldigt bra att kunna ta med sig ett exempel från den egna verksamheten att jobba med under kursen.

Kursen gav mig en djupare förståelse för SimaPro som verktyg. Övningarna gav praktisk tillämpning och gruppträffarna tillsammans med de enskilda handledningstillfällena gav utrymme för frågor och diskussioner. Detta gör att jag idag kan utnyttja SimaPro på ett effektivare sätt.

Jag rekommenderar kursen till alla som vill fördjupa sig inom LCA och SimaPro! Jag ser att kursen kan passa alla som antingen vill börja använda SimaPro eller vill kunna använda SimaPro mer effektivt.

Med hjälp av tydliga instruktionsvideos och utbildningsmaterial från Miljögiraff har jag fått en ordentlig fördjupning i hur SimaPro fungerar och hur programmet kan användas.

Anna, Miljöanalytiker

Kan rekommendera kursen, oavsett om du är ny på LCA-området eller har jobbat med LCA och vill börja med SimaPro, då den ger en bred grund men samtidigt möjlighet till att individuellt anpassa efter behov.

Emanuel Bengtsson, Forskare livscykelanalys, RISE

Upplevde kursen som väldigt heltäckande, både vad gäller LCA som koncept och standardiserad metod, samt SimaPro som mjukvara. Mycket tid till handledning och individuell anpassning efter vad man själv behövde bolla och få hjälp med, vilket var mycket uppskattat.

Kursen gav en kickstart i SimaPro-modellering, tillfälle att utbyta erfarenheter, givande diskussioner, fördjupad kunskap inom vissa specifika delar av LCA och nya kontakter med andra LCA-utövare.

 • Kursstart & omfattning

  Start: 16/1, 12/4 & 2/10 Utbildningsprogrammet innebär ca sex till åtta timmars studietid per vecka och programmets längd är tre månader.

 • Kostnad

  Priset är 35 000 SEK ex moms. Är ni fler från samma företag kan vi ordna ett reducerat pris: 50 000 SEK för två personer. Är ni ännu fler så återkom för offert.

 • Certifikat

  Vid godkänd kurs får du ett certifikat utfärdat av oss på genomförd utbildning.

Kursinnehåll

 1. 1
  • Välkommen till kursen!

  • Innan vi börjar...

  • Ladda ner SimaPro

  • Kursöversikt

 2. 2
  • Introduktion Modul 1: Vagga till grind

  • 1:1. Lär dig navigera i SimaPro

  • 1:2. Hur jämför jag dataset?

  • Övning: Jämför dataset

  • Övningskompedie Modul 1

  • 1:3. Hur bygger jag upp min produkt i assembly?

  • 1:4. Vad är skillnaden mellan processer och product stages?

  • 1:5. Hur gör jag ett nytt dataset?

  • 1:6. Hur regionaliserar jag ett dataset?

  • Test - Regionalisera dataset

  • 1:7. Hur använder jag parametrar? Varför?

  • Test - Parametrar

  • 1:8. Hur gör jag en beräkning av produkt?

  • Ladda upp en bild på din beräkning

  • Testa dina kunskaper från Modul 1

 3. 3
  • Introduktion Modul 2 Mål och omfattning

  • 2:1 Vilka ramverk och standarder finns?

  • Övning A: Leta upp EPD & PCR

  • Övning A: Ladda upp ditt svar

  • 2:2 Hur definieras mål och omfattning?

  • 2:3 Modul D i en EPD

  • 2:4 Begrepp: Cut-off, Allokering & Polluter Pays Principle

  • Övning B: Definiera ditt Goal & Scope

  • Övning B Ladda upp ditt definierade Goal & Scope

  • Testa dina kunskaper från Modul 2

 4. 4
  • Introduktion Modul 3 Datainventering

  • 3.1 Databibliotek

  • Hitta databibliotek i SimaPro

  • 3.2 Datakvalitetskrav

  • Exempel datakvalitetskrav

  • Övning A: Bedöma datakvalitet

  • Övning A: Ladda upp dina svar

  • 3.3 Metoder för insamling & dokumentation

  • Skapa Collect i SimaPro

  • Övning B: Skapa en Collect i SimaPro

  • Övning B: Ladda upp ditt svar

  • 3:4 Olika typer av antaganden

  • Övning C: Fyll i rapport & Modellera vagga till grind

  • Övning C: Ladda upp din rapport för kommentarer

 5. 5
  • Introduktion Modul 4 Grind till Grav

  • 4:1 Distribution och användarfas

  • 4:2 Sluthantering

  • 4:3 Waste scenario

  • Övningskompendie Modul 4

  • Ladda upp ditt resultat av övning

  • 4:4 Modul D - byggprodukter

 6. 6
  • Introduktion Modul 5 Allokering

  • 5.1 Undvika allokering

  • Övning - Systemexpansion

  • 5.2 Massallokering & Ekonomisk allokering

  • Övning - Massallokering & Ekonomisk allokering

  • Ladda upp svar Övning - Massallokering & Ekonomisk allokering

  • 5.3 Allokering vid sluthantering

  • Övning - Allokering vid sluthantering

  • Ladda upp svar Övning - Allokering vid sluthantering

  • Övning - Allokering av stol

  • Ladda upp svar Övning - Allokering av stol

 7. 7
  • Introduktion Modul 6 Resultat & tolkning

  • 6:1 Resultat & tolkning

  • 6:2 Navigera i resultat & tolkning i SimaPro

  • 6:3 Tolka resultatet i SimaPro

  • Övning: Tolka resultat

  • Ladda upp svar Övning: Tolka resultat

  • 6:4 Känslighetsanalys

  • Övning: Känslighetsanalys

  • Ladda upp svar Övning: Känslighetsanalys

  • 6:5 Osäkerhetsanalys

  • Övning: Tolka resultatet för din produkt

  • Ladda upp din rapport

 8. 8
  • Introduktion Modul 7: Att använda resultatet

  • 7:1 Hur kan jag använda resultatet?

  • 7.2 Scenarioanalys i SimaPro

  • Övning: Gör scenarioanalys

  • 7.3 Skapa en Share modell i Simapro

  • Valfri övning: Testa skapa en Share modell

 9. 9
  • Introduktion Rapport & Granskning

  • 8.1 Rapportformalia

  • Exempel på rapporter

  • 8.2 Granskningsprocessen

  • Uppdatera din rapport & gör presentation

  • Uppladdning rapport för feedback

 10. 10
  • Introduktion Modul 9 Datahantering

  • 9.1 Dela Data i SimaPro

  • 9.2 Importera data i SimaPro

  • 9.3 Uppdatera SimaPro

  • 9.4 Skapa Backuper

 11. 11
  • Vidare läsning & tips

  • Kursutvärdering

  • Grattis till avslutad kurs!

Kursansvarig

LCA Expert

Annie Johansson